Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

 

  • Samlet elevtal pr. 1. januar 2017: 58 elever

  • Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal