Det kan være en svær opgave for en elevrådsrepræsentant, at skulle repræsentere alle elever i en klasse, idet ikke alle elever er i stand til at ytre deres ønsker og behov.
En af elevrådets fornemmeste opgaver bliver derfor implicit, samarbejdet omkring de forskellige klassers og trins opnåelse af en fælles fornemmelse for - og indblik i alles elevers ønsker og behov.
Opgaven for klassens lærere og pædagoger, bliver at forsøge at støtte og samle alles ønsker, holdninger og behov.
Dagsordner og referater støttes i et ”fælles sprog”. Bl.a. støttet via piktogrammer og billeder efter behov.
Et fælles sprog med udtryk som ok/ja – nej/dårligt – eller jeg/vi har en bedre ide, symboliseres ved flg. tegn, som eleverne på Lysholm lærer betydningen af:

 

Dagsordner og referater gennemgås i klasserne på klassens projektor/lærred, så alle får størst mulig indblik i elevrådsarbejdet.
Ligeledes tilstræbes det, at elevrådsmøderne afholdes i skolens læringscenter, hvor Smartboardet bliver centrum for elevrådets fælles kommunikation. Springboard inddrages i de tilfælde, hvor repræsentanter eller suppleanter benytter denne form for kommunikation.

Hvorfor?
De fleste skoler i Danmark har et elevråd, hvor eleverne via deres formelle organ, kan yde indflydelse på forhold vedr. deres skole og deres undervisning. Hvorfor ikke også på Lysholm?
Det er ikke et lovkrav, at der skal være et elevråd på en skole. På skoler med 5. kl. – eller derover, har eleverne dog ret til at danne et elevråd iflg. Folkeskolelovens § 46 stk. 2.

Hvordan?
Det komplicerede ved et elevråd på Lysholm er, at ikke alle elever ”taler samme sprog”. Dog er alle børn på Lysholm i stand til at udtrykke glæde eller modsat.
Elevråd Lysholm består af 2 kontaktpersoner en pædagog og en lærer, der henholdsvis repræsenterer SFO’en og skolen. Kontaktpersonernes opgave er, at samle elevrådet i ”en fælles stemme” og støtte eleverne i at tage emner op, som kan være relevante for eleverne på skolen eller i SFO’en.
Lysholm består af 6 klasser. Hver klasse vælger en repræsentant og en suppleant til elevrådet, hvis opgave bliver at repræsentere sin egens klasses ønsker, holdninger og behov.
Elevråd Lysholm vil dermed blive repræsenteret af 2 elever fra indskolingen, 2 elever fra mellemtrinnet samt 2 elever fra udskolingen.
Der vil være opmærksomhed på, at der kan være forskel på interesser, ønsker og behov blandt eleverne på de 3 forskellige trin.

Hvad?
Indholdet af møderne kan bl.a. være at opnå indflydelse på fællesarrangementer på Lysholm, indflydelse på emneuger, oprettelse af vor egen skolebod på Lysholm, forbedringer af fællesarealer eller medvurdering af sundhed og sikkerhed jf. ”elevernes arbejdsmiljø”. (APV)

Hvornår?
Der afholdes elevrådsmøder 4-5 gange om året i Lysholms Læringscenter.