Talehørekonsulent

Jørgen Wessman Jensen

Talehørekonsulent ansat ved PPR, Roskiklde.

Mit arbejde som talehørekonsulent dækker dels udredning af og undervisning  ift barnets sproglige/kommunikative/høre vanskeligheder dels vejledning og rådgivning af forældre og/eller personale ifb.m. samme.  Vejledning og rådgivning kan foregå individuelt ad hoc og gennem netværksmøder efter Karlstadmodellen.

Jeg arbejder med:

Jeg kan kontaktes på mail [email protected] og på telefon 30844305, og I kan bede skolen give mig besked om, at jeg skal kontakte jer.